Autoescola Llagostera

menú

Permisos
Ciclomotor
Motocicleta
Turisme
Camió i Tràiler
Autobus
BTP
Ciclomotor
Motocicleta
Turisme
Camió i Tràiler
Autobús
BTP
Turisme

B :   (18 anys)
    - Ciclomotors.
    - Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
    - Tricicles de motor amb una potència màxima no superior a 15kW.
    - Quadricicles de motor.
    - Motocicletes que autoritza a conduir el permís de la classe A1, amb més de tres anys d'antiguitat i només per territori estatal.
    - Automòbils amb una MMA inferior o igual a 3.500 kg i 9 seients com a màxim, inclòs el conductor.
    - Poden arrossegar un remolc o semiremolc:
        · que no superi els 750 kg de MMA sense cap limitació.
        · que superi els 750 kg de MMA si el conjunt no supera els 3.500 kg de MMA.
        · que superi els 750 kg de MMA, si el conjunt supera els 3.500 kg i no sobrepassa els 5.250 kg. En aquest cas cal superar un examen.

    - Vehicles especials agrícoles autopropulsats o conjunts d'aquests.
    - Vehicles especials no agrícoles i conjunts amb una velocitat màxima de 40 km/h i que no excedeixin de de 3.500 kig de MMA.


B + E :   (18 anys)
    - Conjunts de vehicles formats per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís B i un remolc o semiremolc que no excedeixi de 3.500 kg de MMA.

 
Resultats d'examen

DGT

SCT


Grup Mon Web SC