Autoescola Llagostera

menú

Permisos
Ciclomotor
Motocicleta
Turisme
Camió i Tràiler
Autobus
BTP
Ciclomotor
Motocicleta
Turisme
Camió i Tràiler
Autobús
BTP
Camió i Tràiler

C1 : (18 anys)
   -Automòbils la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3.500 kg i no sobrepassi els 7.500 kg i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no sobrepassi de nou.
Poden portar enganxat un remolc lleuger (que no excedeixi de 750 kg de MMA).

C1+E : (18 anys)
-Conjunts de vehicles acoblats, compostos per un automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe C1 i un remolc de més de 750 kg de MMA, sempre que:
       * la MMA del conjunt no excedeixi de 12.000 kg i,
       * la MMA del remolc no sigui superior a la massa en buit del vehicle tractor.

C : (21 anys)
   -Automòbils la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3.500 kg i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no sobrepassi de nou.
Poden portar enganxat un remolc lleuger (que no excedeixi de 750 kg de MMA).

C+E : (21 anys)
   -Conjunts de vehicles acoblats, compostos per un automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc de més de 750 kg de MMA.

 
Resultats d'examen

DGT

SCT


Grup Mon Web SC