Autoescola Llagostera

menú

Permisos
Ciclomotor
Motocicleta
Turisme
Camió i Tràiler
Autobus
BTP
Ciclomotor
Motocicleta
Turisme
Camió i Tràiler
Autobús
BTP
Documento sin título

D1 : ( 21 anys)
    - Automòbils destinats al transport de persones amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, superior a nou i que no sobrepassi de disset.
Poden portar enganxat un remolc lleuger (que no excedeixi de 750 kg de MMA).

D1+E (21 anys)
   -Conjunts de vehicles acoblats, compostos per un automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe D1 i un remolc de més de 750 kg de MMA, sempre que:
       * la MMA del conjunt no excedeixi de 12.000 kg,
       * la MMA del remolc no sigui superior a la massa en buit del vehicle tractor i,
       * el remolc no s’utilitzi per al transport de persones.

D : (21 anys)
   - Automòbils destinats al transport de persones amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, superior a nou.
Poden portar enganxat un remolc lleuger (que no excedeixi de 750 kg de MMA).

D+E : (21 anys)
   - Conjunts de vehicles acoblats, compostos per un automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe D i un remolc de més de 750 kg de MMA.

 
Resultats d'examen

DGT

SCT


Grup Mon Web SC